Iščete nepovratna sredstva? Odločilni pomen ima učinkovito vodenje projektov

Nepovratna sredstva preko centraliziranih in decentraliziranih razpisov

Pri uspešnosti posameznih podjetij lahko na kateremkoli področju igra odločilno vlogo vodenje projektov prijav na razpise za nepovratna sredstva. Tovrstna sredstva lahko namreč pripomorejo pri uspešnejšem poslovanju posameznih podjetij ali njihovih konkretnih investicijskih projektov. Organizacije, ki ponujajo nepovratna sredstva (pa tudi povratna sredstva) so strukturno zelo raznovrstne – obstajajo tako na lokalni kot tudi na državni in naddržavni ravni, konkretneje je za naš prostor med naddržavnimi organizacijami seveda daleč najpomembnejša tovrstna organizacija Evropska unija. nepovratna sredstva preko Evropske unije lahko dobimo preko centraliziranih ali preko decentraliziranih razpisov. Prijave preko centraliziranih razpisov izvajajo različni direktorati EU komisije v sklau s njihovim programom dela in cilji. Ponavadi je vodenje projektov pridobivanja tovrstnih nepovratnih sredstev zahtevnejše kot v primeru decentraliziranih razpisov, prijava mora biti izdelana v angleščini, pogosto pri njih sodeluje več partnerjev iz različnih držav. Kot že ime pove se na decentraliziranih razpisih sredstva delijo preko nižjih ravni – to pomeni na državni ali regionalni ravni.

Vodenje projektov pridobivanja sredstev ni enostavno

Nepovratna sredstva se v obeh primerih lahko namenjajo za najrazličnejša področja – od spodbujanja podjetništva in inovativnosti, pospeševanja rabe informacijsko komunikacijskih tehnologij, izboljševanja programov vseživljenjskega učenja in usposabljanja, spodbujanja regionalnega razvoja, razvoja lokalne infrastrukture, ekoloških iniciativ in številnih drugih. Prav tako raznoliki kot področja pa so tudi pogoji za odobritev prejetih vlog. Za podjetja, ki s vodenjem projektov za pridobivanje nepovratnih sredstev nimajo veliko izkušenj so te vloge pogosto prezahtevne. Pogosto se kadrovsko in finančno omejena podjetja na lastno pest prijavljajo na tovrstne razpise, kar lahko kratkoročno negativno vpliva na poslovanje podjetja. Odločilnega pomena pri prijavljanju na projekte so izkušnje z vodenjem projektov.